Hasta Hakları ve Sorumluluklari

Hasta Olarak Haklarımız;

* Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
* Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,
* Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,
* Mahremiyet,
* Rıza,
* Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
* Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
* Saygınlık Görme ve Rahatlık,
* Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
* Şikayet ve Dava Hakkı

Hasta Olarak Sorumluluklarımız;

* Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
* Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
* Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,
* Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
* İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
* Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
* Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.