Kalite Politikamız

Vizyonumuz
Sağlık sektöründe örnek oluşturmayı ve referans gösterilecek kurumlardan biri olmayı hedefliyoruz.
 
Misyonumuz
Toplumun tüm kesimlerinde yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.
 
Değerlerimiz
* Dürüstlük ve ilkelerimiz
* Kaliteden vazgeçmemek
* Hasta memnuniyeti
* Profesyonellik
* Güvenilirlik ve gizlilik
* Yenilikçilik ve esneklik
* Değişime öncülük etmek
* İletişim ve diyalog
* Sonuç odaklılık
* Çalışanına değer verme
* Ekip çalışması ve dayanışma

Kalite Yönetimi

 

 

 

Uz. Dr. Ali Haydar Yıldırım Başhekim
   
Çiğdem Çeliktuğ ÖZTÜRK Kalite Direktörü
   
F Funda Güzel BADEM - Mukadder KESKİN - Tuğba SAVCU Kalite Yönetim Birimi
   
Birim Sorumluluları Bölüm Kalite Sorumluları

 

 

 

 

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI


• Kurulların ve Toplantıların Koordinasyonu ve Çalışmalarının İzlenmesi
• İç Tetkik (Öz Değerlendirme) Planlaması, Gerçekleştirilmesi ve Bulguların Takibi
• Alan Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
• Gösterge ve Hedeflerin Belirlenmesi, Takibi
• Dış Değerlendirmelerin İzlenmesi
• Hasta Memnuniyeti ile Görüş Önerilerinin Değerlendirilmesi
• Çalışan Memnuniyeti ile Görüş Önerilerinin Değerlendirilmesi
• Tehlikelerin Tanımlanması ve Risklerin Değerlendirilmesi
• Kalite Faaliyetlerine İlişkin Dokümantasyon Süreçlerinin Yönetimi
• İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
• Bölüm Kalite Sorumluları İle İş birliği
• Eğitim
• İyileştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi
• İyileştirme Yöntemleri