Diyetisyen

E. Meltem KARAHAN
Dyt. E. Meltem KARAHAN

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı; "insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması" şeklinde tanımlar. Insanın dolasıyla toplumun sağlığını etkileyen başlıca etmenler kalıtım ve çevre koşullarıdır. Sağlığı etkileyen çevresel etmenlerden en önemlilerinden birisi beslenmedir.

Temel hedefimiz bütün gruplarda (hastalıklarda tıbbi beslenme, özel durumlarda beslenme, beden ağırlığı denetiminde beslenme gibi gruplarda) beslenme eğitimini sağlamaktır. Beslenme eğitimi bireylerin, kendi yaşam şekillerine uygun beslenmenin nasıl olması gerektiğini, sağlıkla beslenme örüntüsü arasındaki ilişkileri, besinleri işlerken besin sağlığının nasıl korunacağı, hastalık durumunda beslenmenin nasıl ayarlanacağını bilmeleri ve bu konularda doğru alışkanlıklar kazanmaları ile sağlanır.

Beslenme listelerinin planlama ilkeleri: Bireyin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivite düzeyi, fizyolojik durumu, beslenme alışkanlıkları, sosyo-ekonomik durumuna, genetik yapısına, hastalık bulguları, kullanılan ilaçlara, kan bulgularına, besin ögeleri gereksinimine gibi birçok ilke göz önünde bulundurularak bireylerin diyet listeleri hazırlanmaktadır. Bireylerin diyet listeleri besin grupları ve besin değişim listeleri kullanılarak yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlanmaktadır.

1. Beden Ağırlığı Denetimi:
Kilo verme- kilo alma (yağ-kas-kemik ölçümü yapılarak)

2. Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi:
Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme tedavisi: reflü, gastrit, kabızlık, ishal, çölyak, ülseratif kolit, crohn' s hastalığı gibi tüm sindirim sistemi hastalıkları.
Diabetes mellitus (şeker hastalığında) beslenme: tip-1 DM, tip-2 DM, gestasyonel(gebelikte) DM, insülin direncinde beslenme ve karbonhidrat sayımı eğtimi.
Karaciğer yağlanması, hepatit, siroz, safra taşları, kolesistit gibi hastalıklarda beslenme tedavisi.
Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi
Kanserde beslenme
Organ yetmezliklerinde beslenme 
Koroner kalp hastalıklarında, hipertansiyonda, aterosklerozisde beslenme tedavisi
Osteoporozis, romatoid artirit, gut, osteoartiritte beslenme tedavisi
Metabolizma hastalıklarında beslenme tedavisi
Polikistikover sendromunda beslenme

3. Özel durumlarda beslenme:
Gebelikte beslenme
Emziklilik döneminde beslenme
Yeni doğan beslenmesi – ek gıdaya geçişte beslenme
Çocukluk- ergenlik döneminde beslenme
Menapoz döneminde beslenme
Vejeteryan beslenmesi
Sporcu beslenmesi