Genel Cerrahi

Işıl GÜLŞEN
Op.Dr. Işıl GÜLŞEN
Ragıp TAŞ
Op.Dr. Ragıp TAŞ

Cerrahi kelimesi Latince'de 'chirurgiae' teriminden köken almakta ve 'el işi' anlamına gelmektedir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.


Genel Cerrahi Bölümü ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme (kanser ve iyi huylu hastalıkları, iltihapları), yemek borusu (özofagus), mide (ülser ve kanserler), ince barsak, kalın barsak, rektum (kanser ve diğer hatalıkları), anüs (hemoroid, fissür, fistül), pilonoidal sinüs (kıl dönmesi), karın ve kasık fıtıkları, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, apandisit, vücuttaki yumrular, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri, organ nakilleri, obesite Genel Cerrahi alanına girmektedir. 


Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında diğer branşlarla işbirliği içinde çalışılmaktadır.


Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Trafik kazası, düşme, ateşli silah yaralanmaları, kesici-delici alet yaralanmaları, yanık ve donma gibi durumlarda diğer ilgili bölümler ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, diğer bölümlerle eşgüdümlü çalışmayı Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.