Op.Dr. Ragıp TAŞ

Genel Cerrahi

Eğitim:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-1983-1989
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi-1989-1994

Çalıştığı Kurumlar:
Keşan Devlet Hastanesi-1994-2013
Özel Keşan Hastanesi-2013-…………..


Yabancı Dil
-İngilizce

Katıldığı Kongreler
-Ulusal Cerrahi Kongreleri
Bölgesel Kongreler

Sertifikalar
-Endoskopi Kursu
-Mikro Cerrahi Kursu


Üye Olunan Dernekler
-Türk Cerrahi Deneği
-Obezite Cerrahi Derneği
-Türk Kolun ve Rektum Cerrahi Derneği

Bildiriler&Yayınlar
-Klint Karın Travmalarında USG ve DP Lavajin Karşılaştırması (tez)
-İntraoperatifKolonjiografi (makale)