Uz. Dr. Ahmet YALINKILINÇ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Eğitim:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-1979
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-1986

Çalıştığı Kurumlar:
-Hoşafoğlu Sağlık Ocağı-1979-1980
-SSK Okmeydanı Hastanesi1982-1986
-Rize Devlet Hastanesi-1986-1988
-Rize SSK Hastanesi-1988-1992
-Trakya Üniversitesi FTR Ana Bilim Dalı 1992-1999
-Keşan Devlet Hastanesi 1999-2015


Yabancı Dil
-İngilizce

Katıldığı Kongreler
-Türkiye FTR Ulusal Kongreleri
-Osteoporoz Toplantıları
-Nöropatik Ağrı Sempozyumları
-Romatoloji Kongreleri
-12. Avrupa Rehabilitasyon Kongresi
-Latin Amerika Osteoporoz Toplantısı
(Honolulu-Porto Riko-Los Angeles)
-Pekin ve  Hong Kong Rehabilitasyon Toplantıları

Üye Olunan Dernekler
-Türk Tabipler Birliği
-Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği
-Türkiye Kamp Karavan Derneği