Op.Dr. İlkan YÜKSEL

Üroloji

Doğum Yeri            : Bursa

Doğum Tarihi         :1984

Eğitim Durumu       : 2002-2008 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2009-2014 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı

İş Deneyimi             :

2008-2009 Siirt Baykan İlçe Hastanesi (Pratisyen Hekimlik)

2009-2014 Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı

2014-2015 Tunceli Devlet Hastanesi

2015-2017 Özel Bir Nefes Hastanesi

Yabancı Diller         :İngilizce

Araştırma ve Yayınları:

İnci O, Aktoz T, Yüksel İ. Urothelial tumor development at the ureteral stump 25 years after simple nephrectomy. Turkish Journal of Urology 2011; 37: 364-365

Yüksel İ, Kaplan M. Prostat kanseri önlenebilir mi? Üroonkoloji Bülteni 2011; 2:017-21

İlkan Yuksel, Kaan Ozdedeli, Ersan Arda, Ugur Kuyumcuoglu, Mete Hakkı Cek. Renal Hücreli Karsinomda Radyolojik ve Patolojik Boyut İlişkisi. 22. Ulusal Üroonkoloji Kongresi 2012

İlkan Yuksel, Kaan Ozdedeli, Ersan Arda, Ugur Kuyumcuoglu, Mete Hakkı Cek. Renal Hücreli Karsinomda Radyolojik ve Patolojik Evre İlişkisi. 22. Ulusal Üroonkoloji Kongresi 2012

Ozdedeli K, Yuksel İ. Kadın üretra hastalıkları. Turkiye Klinikleri J Urology- Special Topics 2012:5(4)

Yüksel İ, Özdedeli K. Erektil disfonksiyon medikal tedavisinde yeni fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri. Androloji Bülteni 2012;12(50):149-53

Yolal M, Yuksel İ, Özdedeli K. Obezite, metabolik sendrom ve kadın cinsel fonksiyon bozukluğu. Androloji Bülteni 2013;15(53):137-40

K.O.Ozdedeli, I.Y.Yuksel, H.A.Akdere, U.K.Kuyumcuoglu, M.C.Cek. Is there any disperancy between preoperative radiologic and postoperative pathologic size of renal cell carcinomas?. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 2013

Özdedeli K, Yüksel İ. Pelvik Taban Bozuklukları ve Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu. Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi 2014;3:73-7

Yüksel İ, Yolal M, Özdedeli Kaan. Kadınlarda üretral sling operasyonları sonrası yaşanan cinsel sorunlar. Androloji Bülteni 2015; 17(62): 220-223

Yüksel İ, Çek M. Endoürolojide antibiyotik profilaksisi. Endoüroloji Bülteni 2015;8:68-7

Özdedeli K, Yüksel İ. Alt üriner sistem travmalarına ilk müdahale. Aile hekimleri için işlevsel Üroloji 2016; 146-54

Arda E, Cakiroglu B, Yuksel I, et al. Medical Expulsive Therapy for Distal Ureteral Stones: Tamsulosin Versus Silodosin in the Turkish Population. Cureus 9(11): e1848. doi:10.7759/cureus.1848

Arda E, Cakiroglu B, Cetin G, Yuksel I. Metachronous Testicular Cancer After Orchiectomy: A Rare Case. Cureus 9(11): e1833. doi:10.7759/cureus.1833

Tıbbi İlgi Alanları-Aktiviteler:

Üroonkoloji

Androloji

Endoüroloji

 

Mesleki Üyelikler:

Üroonkoloji Derneği

 

Kurs ve Sertifikalar:

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Temel Ürodinami Kursu (2013)

Retrograd İntrarenal cerrahi Kursu -2 (2017)