Op.Dr. Işıl GÜLŞEN

Genel Cerrahi

Eğitim
Fakülte     - yıl Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999
Uzmanlık - yıl İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007

Çalıştığı Kurumlar
Mecburi hizmet dahil tüm çalışılan kurumlar yıllarıyla
Gürgentepe Devlet Hastanesi 1999-2002
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002-2007
Muş Devlet Hastanesi 2007-2010
Özel Keşan Hastanesi 2010

Yabancı Dil 
İngilizce

Katıldığı Kongreler
Kongre katılım belgelerinden geriye dönük taranarak mümkün olduğunca fazlasına yer verilmesi önerilir
Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2003
Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2004
Tiroid hastalıkları Sempozyumu 2004
Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2005
12. Tıpta uzmanlık Eğitim,i Kurutayı 2006
Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2008
Ankara Onkoloji Günleri 2009
5. Temel Yoğun bakım Kursu 2009
6. Ulusal dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım kongresi 2009
Ulusal Cerrahi kongresi 2010
Tiroid kanseri Tanı ve tedavisi sempozyumu 2011
Ulusal Cerrahi Kongresi 2012
Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı 2015

Sertifikalar
    Cerrahi Enfeksiyonlar Kursu 2003
    Cerrahi Gastroenteroloji 12. uzmanlık sonrası eğitim kursu 2007
    Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi 2007
    5. Temel Yoğun bakım Kursu 2009
    Genel Cerrahide hukuki sorumluluklar 2009
    Vasküler Kursu 2012
    Cerrahi Endoskopi Eğitimi Belgesi 2012
    Venöz hastalıklar ve endovasküler tedavi kursu 2014
    Meme Ultrasonografi Eğitim Kursu 2015
    Seviye 3 Rekonstrüktif Meme Kanseri Cerrahisi Çalıştayı Başarı Sertifikası 2016
    Skleroterapi eğitim sertifikası 2018
    26. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu 2019
    Ozonterapi Sertifikası 2019
    Mezoterapi Sertifikası 2019 

Üye Olunan Dernekler
Türk Cerrahi Derneği
Senatürk

Bildiriler & Yayınlar
Sözlü sunum / bildiri, makaleler, kitap bölümleri, her uzman için tez, tezden yapılmış yayınlar.
Memenin primer leiyomyosarkomu (ulusal Cerrahi kongresi 2004 özet kitabı)
Mide kanserlerinde palyatif rezeksiyonun değeri Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2004 Sözlü Bildiri
Colonic lipomas;repost of six cases and review of the literature,CRCPR-ONLINE 2005.11.xx
The efficacy of nutrition risk screening-2020 (NRS-2020) to decide the nutritional support in patient of general surgery Bratislava Medical Journal 2009;110(5) 290-292
Hyperosmolar Water-soluble contrast medium in the management of adhesive small-intestine obstruction. The Journal of International Medical Research 2010; 38: 2126-2134