Doç. Dr. Kemal KEF

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Eğitim
1993 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
1988-1989 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi
1987 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Çalıştığı Kurumlar

* 2018 (Halen) Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Öğretim Elemanı
* 2007 (Halen) Özel Keşan Hastanesi
* 1996 – 2007 Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi
* 1993 – 1996 Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi

Yabancı Dil İngilizce

Katıldığı Kongreler

* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 7. Güncel Bilgi Buluşmaları, Haziran 2020, Eskişehir
* Yüz Plastik Cerrahi Derneği 13. Ulusal Toplantısı, Aralık 2019, İstanbul
* II. Uluslararası Ozon Terapi Kongresi, Kasım 2019, İstanbul
* 10. Solunum Zirvesi, Ekim 2019, Amasya
* 9. Solunum Zirvesi, Haziran 2019, Isparta
* 22. Uluslararası Rhinocamp Toplantısı, Mayıs 2019, Muğla
* Nörotoksin (Botoks) ve Yüz Dolgu Uygulamaları Pratik Kursu, Mayıs 2019, Muğla
* 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kasım 2018, Antalya
* İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi, Eylül 2018, Sakarya
* 8. Solunum Zirvesi, Eylül 2018, Artvin
* Uludağ KBB Günleri, Mart 2018, Bursa
* **2015 (Ocak - Şubat) Berlin Charité Campus Virchow-Klinikum, KBB Fellowship (Endolarengeal Lazer Cerrahisi, Koklear İmplant Uygulamaları, Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi)

Sertifikalar
* Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
* Polisomnografi Testi Uygulayıcı Sertifikası
* Geriatri Alanında Bilimsel Araştırmalar Sertifikası
* İlkyardım Eğitmeni Sertifikası
* İş Hekimliği Sertifikası
* Mezoterapi Uygulama Sertifikası
* Ozon Uygulama Sertifikası
* İple Yüz Askı Eğitimi Sertifikası
* Dolgu ve Botoks Uygulama Sertifikası

Üye Olunan Dernekler

* Türk Tabipler Birliği
* Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
* Trakya KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
* Yüz Plastik Cerrahi Derneği

Bildiriler & Yayınlar

* KEF Kemal. Free Jejunum and Gastro-Omental Flap in Oral Cavity Reconstructions “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 7. Güncel Bilgi Buluşmaları”, Bildiri, Haziran; 2020
* KEF Kemal. “Edirne İlinde Tedaviye Dirençli Kronik Otitte Kültür Antibiyogram Sonuçları.” Namık Kemal Tıp Dergisi, Vol. 7, No. 3, 2019, Pp. 253–258.
* KEF Kemal. “Free Jejunum Transfers in Cervical Esophagus Repair: A Series of 10 Cases.” IOSR, (2019).
* Kef Berkay, İşkan Nur, KEF Kemal. (2018). Otoscopic Examination. Turkish Medical Student Journal. 79-84. 10.4274/Tmsj.2018.05.07.0003.
* KEF Kemal. Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Prick Test Sonuçları “İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi”, Bildiri, Eylül; 2018
* KEF Kemal. Çene Eklem Hastalıkları “8. Solunum Zirvesi”, Bildiri, Eylül; 2018
* Özdemir, Deniz Ladin, and KEF Kemal. “A Rising Concern: A Case Of Perforation Of The Floor Of The Mouth Caused By Tongue Piercing.” Turkish Medical Student Journal, vol. 5, no. 2, 2018, pp. 47–49., doi:10.4274/tmsj.2018.05.06.0002.
* KEF Kemal. Kronik Otitis Medialı Hastalarda Kültür-Antibiyogram Sonuçlarımız “40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi”, Bildiri, Kasım; 2018.
* KEF Kemal. Şiddetli Vertigo ve Kusma ile Başlayan Atipik Ramsay Hunt Sendromu “Uludağ KBB Günleri.” Olgu Sunumu, Mart; 2018.
* Özturan Dilaver, Yüney Enis, KEF Kemal, Yıldırım Güven, Şahin Metin, Bender Ömer, Özkan Ceyda (1993). İntraoral Kanserlerde Serbest Flep Uygulanımı. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 3(6), 2-6.
* KEF Kemal, Monitoring Free Vascularized Jejunum Grafts, Xv. World Congress Of Otorhinolaryngology Head And Neck Surgery, 1993
* Özturan Dilaver, Yüney Enis, Kündük Melda, KEF Kemal, Yıldırım Güven, Şahin Metin (1993). Larenks Korunarak Total Glossektomi Rekonstrüksiyonunda Serbest Gastroomental Flep Uygulanımı. Kbb İhtisas Dergisi, 3(5)
* Özturan Dilaver, Yüney Enis, KEF Kemal, Yıldırım Güven, Şahin Metin, Özkan Ceyda (1993). Servikal Özofagus Tümörlerinde Jejunal Flep Uygulanımı. Türk Otolarengoloji Arşivi (31), 100-106.
* Kuzdere Mustafa, Yıldırım Güven, KEF Kemal (1993). Etmoid Mukosellerin Orbital Komplikasyonları. Kbb Postası, 2(2), 49-50.
* Kuzdere Mustafa, Yıldırım Güven, KEF Kemal (1993). Parafarengeal Bölgeyi Dolduran Servikal Sempatik Sinir Schwannoması. Klinik Gelişim, 6(6), 2508-2509.
* Özturan Dilaver, Yüney Enis, KEF Kemal, Yıldırım Güven, Şahin Metin (1992). Ağız İçi Onarımında Serbest Jejunum Transferi. Klinik Gelişim, 5(10), 2155-2157.
* Özturan Dilaver, Üçler Ertuğrul, KEF Kemal, Işıksaçan Volkan, Yıldırım Güven (1991). Parafarengeal Yayılım Gösteren Parotis Tümörleri Dumb Bell. Klinik Gelişim, 4(12), 1632-1634.
* Özturan Dilaver, Yüney Enis, KEF Kemal,Yıldırım Güven,Şahin Metin (1992). Servikal Özofagus Onarımında Serbest Jejunum Kullanımı. Türk Otolarengoloji Arşivi (30), 113-116.
* Kuzdere Mustafa, KEF Kemal, Yıldırım Güven, Işıksaçan Volkan (1992). Serebrospinal Rinore.
* Türk Otolarengoloji Arşivi (30), 39-41.