Uz. Dr. Uğur ÖZDAĞLI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitim:
Trakya Üniversitesi-1993
Trakya Üniversitesi-2009

Çalıştığı Kurumlar:
-Suşehri Devlet Hastanesi
-Uzunköprü Devlet Hastanesi
-Artvin Devlet Hastanesi

Yabancı Dil
-Almanca
-İngilizce

Katıldığı Kongreler
-Milli Pediatri Kongresi
-Türk Pediatri Kongresi 
-Allerji İmmünoloji Kongresi
-Milli Probiotik Kongresi

Sertifikalar
-Yenidoğan Yoğun Bakım

Üye Olunan Dernekler
-Türk Tabipler Birliği
-Türk Pediatri Derneği
-Milli Pediatri Derneği
-Neonatoloji Derneği